Velkommen til Kennel Cafridas hjemmeside

Cafrida er stolt mottaker av 6 stk NBSK`s oppdretterpris for å ha oppdrettet kull hvor 50% eller fler av kullet har blitt 9 år eller eldre.
Nyheter er oppdatert!