Velkommen til Kennel Cafridas hjemmeside  
     
Cafrida er stolt mottaker av 9 stk NBSK`s oppdretterpris for å ha oppdrettet kull hvor 50% eller fler av kullet har blitt 9 år eller eldre.