Min Vesle-Frikks Ærespris

Diplom frikkeprisen

Prisen er opprettet i samarbeid med NBSK avd. Øvre Romerike til minne om Min Vesle-Frikk av Milkcreek som døde 17 desember 2003. Prisen består av sølvvandrepokal og diplom.  Æresprisen vil årlig bli tildelt en fremragende norskeid berner sennenhund som vinner (BIR) ved minst en av 4 viktige norske utstillinger i løpet av ett år.  Av de 4 utstillingene skal 2 være arrangert av NBSK eller av NBSKs avdelinger og 2 internasjonale utstillinger.  Vinner av æresprisen blir den norskeide berner sennenhund som er blitt BIR flest ganger på årets tellende utstillinger.  Hvis 2 eller flere norskeide hunder har oppnådd å bli BIR like mange ganger, kåres vinneren ut fra hvilken hund som har oppnådd flest poeng etter følgende tabell:

BIR                    8 poeng

BIM                    6 poeng

2bhk/btk            4 poeng

3bhk/btk            3 poeng

4bhk/btk            2 poeng

Alle 4 utstillingene teller ved poengberegningen.  Hvis 2 eller flere hunder fortsatt står likt med like mange poeng, vinner den hund som ble BIR på utstilling med flest påmeldte berner sennenhunder.  Dersom ingen norskeid hund blir BIR på noen av de tellende utstillinger deles ikke prisen ut det året.

I 2011 ble prisen vunnet til odel og eie av Ola Odelsgutt av Hiselfoss.  En verdig vinner, Ola har vært og er en av Norges aller mest vinnende hunder gjennom tidene, og vi gratulerer så mye!

Vinner 2011
Multichamp, Multivinner Ola Odelsgutt av Hiselfoss
Eier og oppdretter Gro Solberg

Vinner 2010
Multichamp, Multivinner Ola Odelsgutt av Hiselfoss
Eier og oppdretter Gro Solberg

 

Vinner 2009
Multichamp, Multivinner Ola Odelsgutt av Hiselfoss
Eier og oppdretter Gro Solberg

Vinner 2008
Multichamp, Multivinner Sargas av Milkcreek
Eier: Vigdis og Ole Einar Løken, oppdretter Maija Heinilä

.

Vinner 2007
Int Nord Uch SV-08 Ola Odelsgutt av Hiselfoss
Eier og oppdretter Gro Solberg.

Vinner 2006

Int Nord Ch Nordv06 Rostocksieger06 Disco Dino av Hiselfoss, Eier Lisbeth og Tollef Olberg.

Vinner 2005.

Int Nord Uch Kbhv-04 Noble Nocturne av Milkcreek. Eier: Hege Hoflandsdal.

Vinner 2004.

N Uch Danish Queentess av Lee Armand, Eier Elin Normannseth og Torill Bogstad, forvert: Jane Eriksen.

Hulda

Følgende utstillinger er tellende for 2010

NBSK Avd Øvre Romerike
NBSK Avd Agder
NKK Bergen
NKK Lillestrøm

Vi gjør også oppmerksom på at statuttene er noe endret fra 2008, dette på grunn av at prisen deles ut i samarbeid med Avd. Øvre Romerike, og de har som krav at deres utstilling skal være tellende i prisen.  Denne utstillingen er ikke ren bernerspesial, men omhandler alle de 4 sennenhundrasene.  Derfor er ordlyden endret (jmf. møteref. i komiteen januar 2007) til 2 utstillinger arrangert av NBSK eller av NBSKs avdelinger og 2 internasjonale utstillinger.